Fatiha Suresi

 In Cüz 1, Cüzler

Fatiha Suresi Mekke döneminde inmiştir. Kuran-i Kerim’in 1. cüzünde yer alır, yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Ayrıca, Sûrenin “Ümmü’l-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) ; “el-Esâs”; “el-Vâfiye”; “el-Kâfiye”; “el-Kenz”; “eş-Şifâ”; “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır.

Kur’an’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’ da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir. Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fatiha Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Bismillahirrahmanirrahim
 2. El hamdü lillahi rabbil alemin
 3. Er rahmanir rahıym
 4. Maliki yevmid din
 5. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn
 6. İhdinas sıratal müstekıym
 7. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin

Fatiha Suresi Türkçe Anlamı (Meali) :

 1. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
 2. Hamd o âlemlerin Rabbi,
 3. O Rahmân ve Rahim,
 4. O, din gününün maliki Allah’ın.
 5. Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).
 6. Hidayet eyle bizi doğru yola,
 7. O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search