Rahmân Suresi

 In Cüz 27, Cüzler

Rahmân Suresi Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Rahmân Suresi, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir.

Rahmân Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Er rahman.
 2. Alleme lkur’ane.
 3. Halekal insane.
 4. Allemehul beyan.
 5. Eş şemsu vel kameru bi husban.
 6. Ven necmu veş şeceru yescudan.
 7. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.
 8. Ella tatğav fil mizan.
 9. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.
 10. Vel erda vedaaha lil enam.
 11. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.
 12. Vel habbu zul asfi ver rayhan.
 13. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 14. Halekal’insane min salsalin kelfahhari.
 15. Ve hale kalcanne min maricin min narin.
 16. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 17. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.
 18. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 19. Mereclbahreyni yeltekıyani.
 20. Beynehuma berzahun la yebğıyani.
 21. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 22. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu.
 23. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 24. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami.
 25. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 26. Kullu men ‘aleyha famin
 27. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami.
 28. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 29. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin.
 30. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 31. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.
 32. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 33. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
 34. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 35. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.
 36. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 37. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.
 38. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 39. Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun.
 40. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
 41. Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami.
 42. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 43. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.
 44. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.
 45. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 46. Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.
 47. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 48. Zevata efnanin.
 49. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 50. Fiyhima ‘aynani tecriyani.
 51. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 52. Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.
 53. Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.
 54. Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.
 55. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 56. Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.
 57. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 58. Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.
 59. Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 60. Hel cezaul ıhsani illel ihsan.
 61. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 62. Ve min dunihima cennetan.
 63. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 64. Mudhammetan
 65. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 66. Fihima aynani neddahatan.
 67. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 68. Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman
 69. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 70. Fihinne hayratun hısan
 71. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 72. Hurum maksuratun fil hıyam
 73. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 74. Lem yatmishunne insun kablehum ve la can
 75. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 76. Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan
 77. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
 78. Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.

Rahmân Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. Rahman
 2. Kur’an’ı öğretti,
 3. İnsanı yarattı,
 4. ona güzel beyanı belletti.
 5. Güneş ve Ay hesap iledir;
 6. çemen, ağaç secde eder dururlar.
 7. Bak şu güzel göğe, onu yükseltti, mizanı koydu ki,
 8. tartıda taşkınlık etmeyesiniz.
 9. Tartıyı adaletle doğru tutun, teraziyi aksatmayın!
 10. Yeryüzünü mahlukat için serdi,
 11. Onda meyvalar, salkım tomurcuklu hurma ağaçları vardır.
 12. Çimli taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır;
 13. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 14. İnsanı fağfur gibi bir salsal (ateşte pişmiş gibi bir kuru çamur)dan yarattı;
 15. cinleri de maric (halis ateş)den.yarattı;
 16. şimdi Rabbinizln hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 17. (O) hem iki doğunun Rabbi, hem iki batının Rabbidir;
 18. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 19. Salıvermiş iki denizi daima birbirleri ile çatışıyorlar;
 20. aralarında bir engel vardır, birbirlerine karışmazlar;
 21. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 22. Onlardan inci ile mercan çıkar;
 23. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 24. Denizde akıp giden ve dağlar gibi yükselen gemiler O’nundur;
 25. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 26. Yeryüzünde bulunan herşey fanidir;
 27. Yüce ve iyilik sahibi Rabbinin yüzü bakidir;
 28. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 29. Göklerde ve yerde olanlar O’ndan dilenirler. O, her gün yeni bir tecellidedir;
 30. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 31. Yarın size kalacağız (yakında hesabınızı ele alacağız) ey insan ve cin!
 32. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 33. Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin çevresinden aşıp geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin, (ama) bir güce sahip olmadan geçemezsiniz;
 34. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 35. Üstünüze ateşten bir alev, bir zehir duman salınır; aman dileseniz de kurtulamazsınız;
 36. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 37. Gök yarılıp, yağ gibi eriyen, kızaran ve yanan bir gül (gibi) olduğu zaman;
 38. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 39. O gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz;
 40. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 41. Suçlular yüzlerinden tanınır, perçemleriyle ayaklarından tutulur;
 42. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 43. İşte bu, suçluların yalan dedikleri cehennem;
 44. onunla kaynar su arasında dolaşırlar;
 45. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 46. Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır;
 47. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 48. Her birinden çeşitli meyvalar, çeşitli ağaçlar vardır;
 49. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 50. İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.
 51. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 52. Onlarda her meyveden çift çift vardır;
 53. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 54. Astarları atlastan mefruşata yaslanırlar. Her iki cennetin derimi (devşirmesi) de yakındandır;
 55. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 56. O cennetlerde önlerine bakan öyle dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmamıştır;
 57. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 58. Onları yakut ve mercan sanırsın;
 59. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 60. Güzel davranmanın karşılığı elbette güzelliktir;
 61. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 62. Ötelerinden (bu ikisinden başka) iki cennet daha vardır;
 63. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 64. Yağız yeşil (yemyeşil) ne gönül alıcı!
 65. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 66. Bunlarda püsküren çifte şadırvan;
 67. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 68. Bunlarda bir meyve, bir başka hurma, bir başka nar vardır;
 69. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 70. İçlerinde dilberler, güzel kadınlar vardır;
 71. şimdi Rabbinizin hangı nimetlerine yalan dersiniz?
 72. Cibinliklerde gizlenip duran huriler;
 73. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 74. Onlardan önce onlara insan ve cin dokunmamıştır;
 75. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 76. Yeşil yastıklara ve güzel işlemeli döşeklere kurulmuşlardır;
 77. şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
 78. Ululuk ve ikram sahibi Rabbinin adı yüce, çok yücedir!

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search