Me’âric Suresi

 In Cüz 29, Cüzler

Me’âric Suresi Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Me’âric Suresi, adını üçüncü âyetteki “el-Me’âric” kelimesinden almıştır. Me’âric, yükselme yolları demektir. Me’âric Suresi nde başlıca, Mekke müşriklerinin inkâr, inat ve azgınlıkları, insan tabiatının bazı yönleri, ölüm ötesi hayatın gerçekliği konu edilmektedir.

Me’âric Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Seele sailun bi’azabin vakı’ın.
 2. Lilkafirne leyse lehu dafi’un.
 3. Minallahi ziylme’arici.
 4. Ta’ruculmelaiketu verruhu ileyhi fiy yevmin kane mikdaruhu hamsiyne elfe senetin.
 5. Fasbir sabren cemiylen.
 6. İnnehum yerevnehu be’ıyden.
 7. Ve nerahu kariyben.
 8. Yevme tekunussema’u kelmuhli.
 9. Ve tekunulcibalu kel’ıhni.
 10. Ve la yes’elu hamiymun hamiymen.
 11. Yubassarunehum yeveddulmucrimu lev yeftediy min ‘azabi yevmeizin bibeniyhi.
 12. Ve sahıbetihi ve ehıyhi.
 13. Ve fasıyletihilletiy tu’viyhi.
 14. Ve men fiyl’ardı cemiy’an summe yunciyhi.
 15. Kella inneha leza.
 16. Nezza’aten lişşeva.
 17. Ted’u men edbere ve tevella.
 18. Ve cema’a feev’a.
 19. İnnel’insane hulika helu’an.
 20. İza messehuşşerru cezu’an.
 21. Ve iza messehulhayru menu’an.
 22. İllelmusalliyne.
 23. Elleziynehum ‘ala salatihim daimune.
 24. Velleziyne fiy emvalihim hakkun ma’lumun.
 25. Lissaili velmahrumi.
 26. Velleziyne yusaddikune biyevmiddiyni.
 27. Velleziyne hum min ‘azabi rabbihim muşrikune.
 28. İnne ‘azabe rabbihim ğayru me’munin.
 29. Velleziyne hum lifurucihim hafizune.
 30. İlla ‘ala ezvacihim ev ma meleket eymanuhum feinnehum ğayru melumiyne.
 31. Femenibteğa verae zalike feulaike humul’adune.
 32. Velleziyne hum liemanatihim ve ‘ahdihim ra’une.
 33. Velleziyne hum bişehadatihim kaimune.
 34. Velleziyne hum ‘ala salatihim yuhafizune.
 35. Ulaike fiy cennatin mukremune.
 36. Femalilleziyne keferu kıbeleke muhtı’ıyne.
 37. Anilyemiyni ve ‘anişşimali ‘ıziyne.
 38. Eyatme’u kullumriin minhum en yudhale cennete na’ıymin.
 39. Kella inna halaknahum mimma ya’lemune.
 40. Fela uksimu birabbilmeşarikı velmeğaribi inna likadirune.
 41. Ala en nubeddile hayren minhum ve ma nahnu bimesbukıyne.
 42. Fezerhum yehudu ve yel’adune.
 43. Yevme yahrucune minel’ecdasi sira’an keennehum ila nusubin yufidune.
 44. Haşi’aten ebsaruhum terhekuhum zilletun zalikelyevmulleziy kanu yu’adune.

Me’âric Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. İsteyen biri, olacak bir azabı istedi.
 2. Kafirler için yok onu engelleyecek.
 3. O, miraçların sahibi Allah’tandır.
 4. Melekler ve Ruh (Cebrail), süresi elli bin yıl tutan bir günde ona yükselip çıkarlar.
 5. O halde sabret biraz, güzel bir sabır ile!
 6. Çünkü onlar, onu uzak görürler.
 7. Biz ise onu yakın görürüz.
 8. O gün, gök erimiş bir maden gibi olur.
 9. Dağlar da atılmış renkli yün gibi.
 10. Ve bir dost dosta halini sormaz.
 11. Birbirlerine gösterilirlerken, suçlu o günün azabından kurtulmak için fidye vermek ister; oğullarını,
 12. karısını, kardeşini,
 13. kendisini barındıran fasilesini (kabilesini)
 14. ve yeryüzünde bulunanların hepsini (verip) sonra kendisini kurtarsa.
 15. Hayır, çünkü o salgın alevli bir ateştir.
 16. Derileri soyan ateştir.
 17. Çağırır arkasını dönüp tersine gideni.
 18. Toplayıp toplayıp kasaya yığanı.
 19. Gerçekten insan hırslı ve huysuz yaratılmıştır.
 20. Fenalık dokununca mızıkçı,
 21. hayır dokununca kıskançtır.
 22. Sadece namaz kılanlar bunun dışındadır.
 23. Onlar ki, namazlarına devam ederler.
 24. Onlar ki, mallarında belli bir hak vardır.
 25. Hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için.
 26. Ve onlar ki, ceza gününü tasdik ederler.
 27. Ve onlar ki, Rablerinin azabından korkarlar.
 28. Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz.
 29. Ve onlar ki, apışlarını (ırzlarını) korurlar.
 30. Ancak karılarına ve sahibi bulundukları cariyelere başka, çünkü bundan dolayı kınanmazlar.
 31. Fakat ondan ötesini arayanlar ise haddi aşan haşarılardır.
 32. Ve onlar ki, kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirirler.
 33. Ve onlar ki, şahitliklerinde dürüstdürler.
 34. Ve onlar ki, namazları üzerine muhafızlık ederler.
 35. İşte onlar, cennetlerde ağırlananlardır.
 36. Şimdi ne oluyor o küfredenlere ki, sana doğru boyunlarını uzatarak koşuyorlar?
 37. Sağdan ve soldan bölük bölük.
 38. Onlardan her biri nimet cennetine sokulacağını mı umuyor?
 39. Yağma yok, Biz onları o bildikleri şeyden yarattık.
 40. Artık o doğuların ve batıların Rabbi için yemine ne hacet; şüphesiz ki, Bizim elbette gücümüz yeter!
 41. Onları kendilerinden hayırlısına değiştirebiliriz ve Bizim önümüze geçilmez.
 42. O halde bırak onları, kendilerine vadolunan güne çatacakları ana kadar dalsınlar ve oynayadursunlar.
 43. O gün ki, kabirlerden hızlı hızlı çıkacaklar, sanki, çantalarıyla dikmelere(putlara) gidiyorlarmış gibi fırlayacaklar.
 44. Gözleri düşkün, kendilerini bir zillet saracak da saracak. Odur işte onların vadolunup durdukları gün!

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search