Mürselât Suresi

 In Cüz 29, Cüzler

Mürselât Suresi Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. Mürselât Suresi, adını birinci âyette geçen “el-Mürselât” kelimesinden almıştır. Mürselât, gönderilenler demektir. Mürselât Suresi’ nde başlıca, kıyametin, hesap ve azabın gerçekleşeceği, Allah’ın kudreti ve günahkârların akıbeti konu edilmektedir.

Mürselât Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Velmurselati ‘urfen.
 2. Fel’asıfati ‘asfen.
 3. Vennaşirati neşren.
 4. Felfarikati ferkan.
 5. Felmulkıyati zikren.
 6. ‘Uzren ev nuzren.
 7. İnnema tu’adune levakı’un.
 8. Feizennucumu tumiset.
 9. Ve izessemau furicet.
 10. Ve izelcibalu nusifet.
 11. Ve izerrusulu ukkıtet.
 12. Lieyyi yevmin uccilet.
 13. Liyevmilfasli.
 14. Ve ma edrake ma yevmulfasli.
 15. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
 16. Elem nuhlikil’evveliyne.
 17. Summe nutbi’uhumul’ahıriyne.
 18. Kezalike nef’alu bilmucrimiyne.
 19. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
 20. Elem nahlukkum min main mehiynin.
 21. Fece’alnahu fiy kararin mekiynin.
 22. İla kaderin ma’lumin.
 23. Fekaderna feni’melkadirune.
 24. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
 25. Elem nec’alil’arda kifaten.
 26. Ahyaen ve emvaten.
 27. Ve ce’alna fiyha revasiye şamihatin ve eskaynakum maen furaten.
 28. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
 29. İntaliku ila ma kuntum bihi tukezzebune.
 30. İntaliku ila zıllin ziy selasi şu’abin.
 31. La zaliylin ve la yuğniy minellehebi.
 32. İnneha termiy bişererin kelkasri.
 33. Keennehu cimaletun sufrun.
 34. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
 35. Haza yevmu la yentıkune.
 36. Ve la yu’zenu lehum feya’tezirune.
 37. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
 38. Haza yevmulfasli cema’nakum vel’evveliyne.
 39. Fein kane lekum keydun fekiyduni.
 40. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
 41. İnnelmuttekıyne fiy zılalin ve ‘uyunin.
 42. Ve fevakihe mimma yeştehune.
 43. Kulu veşrebu heniy’en bima kuntum ta’melune.
 44. İnna kezalike necziylmuhsiniyne.
 45. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
 46. Kulu ve temette’u kaliylen innekum mucrimune.
 47. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
 48. Ve iza kıyle lehumurke’u la yerke’une.
 49. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
 50. Febieyyi hadiysin ba’dehu yu’minune.

Mürselât Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. Andolsun iyilik yapılması için (o birbiri ardınca) gönderilenlere,
 2. büküp devirenlere,
 3. neşrederek yayanlara,
 4. (gerçek ile batılı) seçip ayıranlara,
 5. sonra bir öğüt bırakanlara,
 6. gerek mazur kılmak gerekse uyarmak için olsun,
 7. elbette size va’d olunan şey muhakkak meydana gelecektir.
 8. Hani o yıldızlar silindiği vakit.
 9. o gök kubbe açıldığı vakit,
 10. dağlar savrulduğu vakit,
 11. peygamberler bekleme yerlerine vardırıldığı vakit (kıyamet günü),
 12. bunlar hangi güne ertelenmiştir?
 13. Ayırım gününe!
 14. Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin?
 15. O gün yalan diyenlerin vay haline!
 16. Önceki toplulukları helak etmedik mi?
 17. Sonra arkalarına takacağız geridekileri!
 18. Biz suçluları öyle yaparız!
 19. O gün yalan diyenlerin vay haline!
 20. Yaratmadık mı sizi hor bir sudan?
 21. Onu güvenli bir yere (rahme) koyduk.
 22. Belirli bir vakte değin!
 23. Demek ki ölçmüşüz, demek ki Biz ne güzel güçlüleriz.
 24. O gün yalan diyenlerin vay haline!
 25. Yeryüzünü bir tokat (toplanma yeri) yapmadık mı?
 26. Gerek diriler gerekse ölüler için.
 27. Ve orada, oturaklı yumru yumru dağlar oturtup size tatlı su sunmadık mı?
 28. O gün yalan diyenlerin vay haline!
 29. Haydi boşalıp (gidin) o yalan dediğinize.
 30. haydi boşalın (gidin) bir üç çatallı (üç kola ayrılmış) gölgeye;
 31. ne gölgelendirir, ne de alevden korur.
 32. Çünkü o öyle kıvılcımlar atar ki, her biri bir saray gibi.
 33. Sanki sarı hopalar (erkek develer) gibi.
 34. gün yalan diyenlerin vay haline!
 35. Bugün onların nutukları tutulacağı gündür.
 36. İzin de verilmez ki, özür dileyeler!
 37. O gün yalan diyenlerin vay haline!
 38. İşte bu o ayırt etme günüdür; topladık sizi ve öncekileri;
 39. Bir fenniniz (çareniz) varsa beni atlatın!
 40. O gün yalan diyenlerin vay haline!
 41. Şüphesiz ki takva sahipleri gölgeliklerde pınar başlarında
 42. ve canlarının istediğinden meyveler içindedirler.
 43. ve canlarının istediğinden meyveler içindedirler.
 44. İşte Biz güzellik yapanları böyle karşılarız!
 45. O gün yalan diyenlerin vay haline!
 46. Kısa bir süre yiyin, zevkedin! Çünkü suçlularsınız!
 47. O gün yalan diyenlerin vay haline!
 48. (Yerken, içerken de) onlara “Rüku edin!” denildiği zaman, rüku etmezler.
 49. O gün yalan diyenlerin vay haline!
 50. Artık bundan sonra hangi söze inanacaklar?

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search