Âdiyât Suresi

 In Cüz 30, Cüzler

Âdiyât Suresi Mekke döneminde inmiştir.Âdiyât Suresi 11 âyettir. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir.

Âdiyât Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Vel adiyati dabha
 2. Fel muriyati kadha
 3. Fel muğırati subha
 4. Fe eserne bihı nak’a
 5. Fe vesatne bihı cem’a
 6. İnnelinsane li rabbihı le kenud
 7. Ve innehu ala zalike le şehıd
 8. Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
 9. E fe la ya’lemü iza bu’sira ma fil kubur
 10. Ve hussıle ma fis sudur
 11. İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

Âdiyât Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. Andolsun o harıl harıl koşular koşanlara,
 2. (tırnaklarını) çakarak ateşler saçanlara,
 3. sabahleyin baskın basanlara,
 4. derken savurup da bir toz-duman (tozu dumana katanlara),
 5. o anda bir derneği ortalayanlara (topluluğun ortasına dalanlara) ki,
 6. o insan Rabbine karşı pek nankördür.
 7. Ve kendisi de şahittir buna.
 8. Ve o serveti sevdiği için katıdır, çetindir ona.
 9. Bilmiyor mu ki, kabirdekiler deşildiği zaman,
 10. o göğüslerdekiler derlendiğinde,
 11. O gün, Rableri onlardan elbette haberdardır!

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search