A’lâ Suresi

 In Cüz 30, Cüzler

A’lâ Suresi Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. A’lâ Suresi, adını birinci âyette yer alan ve Allah Teâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.

A’lâ Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Sebbihısme rabbikel’a’la.
 2. Elleziy haleka fesevva.
 3. Velleziy kaddere feheda.
 4. Velleziy ahrecelmer’a.
 5. Fece’alehu ğusaen ahva.
 6. Senukriüke fela tensa.
 7. İlla ma şaallahü innehu ya’lemülcehre ve ma yahfa.
 8. Ve nüyessirüke lilyüsra.
 9. Fezekkir in nefe’atizzikra.
 10. Seyezzekkerü men yahşa.
 11. Ve yetecennebühel’eşka.
 12. Elleziy yaslennarelkübra.
 13. Sümme la yemütü fiyha ve la yahya.
 14. Kad efleha men tezekka.
 15. Ve zekeresme rabbihi fesalla.
 16. Bel tü’sirunelhayateddünya.
 17. Vel’ahıretü hayrün ve ebka.
 18. İnne haza lefissuhufel’ula.
 19. Suhufi ibrahiyme ve musa.

A’lâ Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. Tesbih et Rabbinin A’la (yüce) ismini.
 2. Yaratııp düzene koyan Rabbinin.
 3. Takdir edip doğru yolu gösteren Rabbinin.
 4. O Rabbin ki, mer’ayı, çıkardı,
 5. sonra da onu karamsı, bir sel kusuğuna çevirdi.
 6. Bundan böyle sana Kur’an okutacağız da unutmayacaksın.
 7. Yalnız Allah’ın dilediği başka; çünkü O, açığı da bilir, gizliyi de.
 8. Ve seni en kolay yola muvaffak kılacağız.
 9. Onun için öğüt ver, eğer öğüt fayda verilse.
 10. Saygısı olan öğüt alacaktır.
 11. Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır.
 12. O ki, en büyük ateşe yaşlanacaktır.
 13. Sonra ne ölecek onda, ne de hayal bulacaktır.
 14. Doğrusu felah bulmuştur temizlenen,
 15. Rabbinin adım anıp namaz kılan.
 16. Fakat siz, dünya hayatım tercih ediyorsunuz.
 17. Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
 18. Haberiniz olsun, bu ilk sabitelerde vardır.
 19. İbrahim’in ve Musa’ nın sahifelerinde.

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search