Beled Suresi

 In Cüz 30, Cüzler

Beled Suresi Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir.Beled Sûresi, adını ilk âyetteki “el-Beled” kelimesinden almıştır. Beled, şehir, belde demektir

Beled Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. La uksimü bilhazelbeledi.
 2. Ve ente hıllün bihazelbeledi.
 3. Ve validin ve ma velede.
 4. Lekad halaknel’insane fiy kebedin.
 5. Eyahsebü en len yakdire ‘aleyhi ehadün.
 6. Yekulü ehlektü malen lübeden.
 7. Eyahsebü en lem yerehu ehadün.
 8. Elem nec’al lehu ‘ayneyni.
 9. Ve lisanen ve şefeteyni.
 10. Ve hedeynahünnecdeyni.
 11. Felaktehamel’akabete.
 12. Ve ma edrake mel’akabetü.
 13. Fekkü rekabetin.
 14. Ev ıt’amün fiy yevmin ziy mesğabetin.
 15. Yetiymen za makrebetin.
 16. Ev miskiynen za metrebetin.
 17. Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.
 18. Ol,eke ashabülmeymene
 19. Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş’emeti.
 20. ‘Aleyhim narün mü’sadetün.

Beled Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. Yo… yemin ederim bu beldeye!
 2. Sen bu beldede oturmaktayken.
 3. Ve baba ile çocuğuna ki,
 4. gerçekten Biz insanı bir sıkıntı içinde yarattık.
 5. O, kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor?
 6. O: “Ben yığın yığın mal telef ettim.” diyor.
 7. Onu bir gören olmadı mı sanıyor?
 8. Vermedik mi Biz ona iki göz?
 9. Bir dil ve iki dudak?
 10. Ona iki de tepe gösterdik.
 11. Fakat o sarp yokuşa göğüs veremedi.
 12. Bildin mi, nedir o sarp yokuş?
 13. Esir bir boyun kurtarmak (bir köle azad etmek)
 14. Ya da salgın bir açlık gününde yemek yedirmektir.
 15. Yakınlığı olan bir yetime
 16. veya toprak döşenen (hiçbir varlığı olmayan) bir yoksula. . .
 17. Sonra da o iman edip de sabrı tavsiyeleşen ve merhamet tavsiyeleşenlerden olamadı.
 18. İşte onlardır meymenet sahipleri (kitapları sağ taraflarından verilecekler).
 19. Ayetlerimizi inkar edenler ise, onlardır işte şeamet sahipleri (uğursuz kimseler).
 20. Üzerlerine bir ateş bastırılıp kapıları kapanacak.

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search