Bürûc Suresi

 In Cüz 30, Cüzler

Bürûc Suresi Mekke döneminde inmiştir. 22 âyettir. Bürûc Suresi, adını birinci âyetteki “el-Bürûc” kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir.

Bürûc Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Vessemai zatilbüruci.
 2. Velyevmilmev’udi.
 3. Ve şahidin ve meşhudin.
 4. Kutile ashabül’uhdudi.
 5. En nari zatelvekudi.
 6. İz hüm ‘aleyha ku’udün.
 7. Ve hüm ‘ala ma yef’alune bilmü’miniyne şühudün.
 8. Ve ma nekamu minhüm illa en yü’minu billahil’aziyzilhamiydi.
 9. Elleziy lehu mülküssemavati vel’ardı vallahü ‘ala külli şey’in şehiydün.
 10. İnnelleziyne fetenülmü’miniyne velmü’minati sümme lem yetubu felehüm ‘azabü cehenneme ve lehüm ‘azabülhariykı.
 11. İnnelleziyne amenu ve ‘amilussalihati lehüm cennatün tecriy min tahtihel’enharü zalikelfevzülkebiyrü.
 12. İnne batşe rabbike leşediydün.
 13. İnnehu hüve yübdiü ve yü’ıydü.
 14. Ve hüvelğafurülvedudü.
 15. Zül’arşilmeciydü.
 16. Fa”alün lima yüriydü.
 17. Hel etake hadiysülcünudi.
 18. Fir’avne ve semude.
 19. Belilleziyne keferu fiy tekziybin.
 20. Vallahü min veraihim muhıytun.
 21. Bel hüve kur’anün meciydün.
 22. Fiy levhın mahfuzın.

Bürûc Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. O burçlara sahip gök yüzüne,
 2. o va’dolunan güne,
 3. o şahitlik edecek ve şahitlik edilecek olana yemin olsun ki,
 4. o hendek sahiplerine la’net edildi.
 5. O çıralı ateş sahiplerine.
 6. O zaman ki, çevresinde oturmuşlardı.
 7. Müminlere yaptıklarını bizzat seyrediyorlardı.
 8. Onlara sadece güçlü ve övgüye layık Allah’a iman etmeleri yüzünden kızıyorlardı.
 9. O ki, göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O’nundur ve Allah, herşeye şahittir.
 10. İnanan erkeklere ve inanan kadınlara eziyet edip de sonra tevbe etmeyenlere kesinlikle cehennem azabı vardır ve de yangın azabı!
 11. İman edip iyi işler yapanlara ise muhakkak altından ırmaklar akan cennetler vardır, işte o büyük kurtuluş odur!
 12. Gerçekten Rabbinin tutuşu çok şiddetlidir.
 13. Çünkü yoktan var eden de, tekrar dirilten de odur.
 14. Bununla beraber, çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur.
 15. Arş’ın sahibidir, şanı yücedir.
 16. Dilediğini yapandır.
 17. O orduların kıssası sana geldi ya?
 18. Firavun’un ve Semud’un kıssası?
 19. Fakat o küfredenler hala bir yalanlama içindeler.
 20. Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır.
 21. Fakat o, şanlı bir Kur’an’dır,
 22. Levh-i Mahfuz’dadır.

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search