İnşikâk Suresi

 In Cüz 30, Cüzler

İnşikâk Suresi Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. İnşikâk Suresi, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir.

İnşikâk Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. İzessemaunşakkat
 2. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
 3. Ve izel’ardu muddet.
 4. Ve elkat ma fiyha ve tehallet.
 5. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
 6. Ya eyyuhel’insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakıyhi.
 7. Femma men utiye kitabehu biyemiynihi.
 8. Fesevfe yuhasebu hısaben yesiyren.
 9. Ve yenkalibu ila ehlihi mesruren.
 10. Ve emma men utiye kitabehu verae zahrihi.
 11. Fesevfe yed’u suburen.
 12. Ve yasla se’ıyren.
 13. İnnehu kane fiy ehlihi mesruren.
 14. İnnehu zanne en len yehure.
 15. Bela inne rabbehu kane bihi basıyren.
 16. Fela uksimü bişşefekı.
 17. Velleyli ve ma veseka.
 18. Velkameri izetteseka.
 19. Leterkebunne tabekan ‘an tabekın.
 20. Femalehum la yu’minune.
 21. Ve iza kurie ‘aleyhimülkur’anu la yescudune.
 22. Belilleziyne keferu yukezzibune.
 23. Vallahu a’lemu bima yu’une.
 24. Febeşşirhüm bi’azabin eliymin.
 25. İllelleziyne amenu ve ‘amilussalihati lehum erun gayru memnunin.

İnşikâk Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. Gökyarıldığında
 2. ve Rabbini dinleyip haklandığında,
 3. yer uzatılıp dümdüz edildiğinde
 4. ve içindekileri dışa atıp tamamen boşaldığında,
 5. ve Rabbini dinleyip haklandığında,
 6. ey insan, sen gerçekten Rabbine doğru çaba üstüne çaba gösterir, sonra da O’na varırsın!
 7. O zaman kitabı sağ eline verilen,
 8. kolay bir hesaba tabi tutulur
 9. ve ailesine sevinçli olarak döner.
 10. Ama kitabı arkasından verilen ise,
 11. Helak diye çağırır
 12. ve alevli ateşe yaslanır.
 13. Çünkü o, ailesi içinde sevinçliydi.
 14. Çünkü o, hiç inkılap görmeyecek (bu durumunun asla değişmeyeceğini) sanmıştı.
 15. Hayır, çünkü Rabbi , onu gözetiyordu.
 16. Şimdi yemin ederim ,o şafağa,
 17. geceye ve derlediğine,
 18. ve derlendiğinde (dolunay haline geldiğinde) o aya ki,
 19. sizler binip binip tabakadan tabakaya (halden hale) geçeceksiniz!
 20. O halde onlara ne oluyor ki, iman etmezler.
 21. Karşılarında Kur’an okunduğu zaman secde etmezler?
 22. Hatta o küfredenler yalan derler!
 23. Oysa Allah, içlerindekini biliyor.
 24. Onun için onlara acı bir azap müjdele!
 25. Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlara tükenmez bir mükafat vardır!

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search