Mutaffifîn Suresi

 In Cüz 30, Cüzler

Mutaffifîn Suresi Mekke döneminde inmiştir. 36 âyettir. Mutaffifîn Suresi, adını ilk âyette geçen “el-Mutaffifîn” kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlar demektir

Mutaffifîn Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Veylun lilmutaffifiyne.
 2. Elleziyne izektalu ‘alennasi yestevfune.
 3. Ve iza kaluhum ev vezenuhum yuhsirune.
 4. Ela yezunnu ulaike ennehum meb’usune.
 5. Liyevmin ‘azıymin.
 6. Yevme yekumunnasu lirabbil’alemiyne.
 7. Kella inne kitabelfuccari lefiy sicciynin.
 8. Ve ma edrake ma sicciynun.
 9. Kitabun merkumun.
 10. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
 11. Elleziyne yukezzibune biyevmiddiyni.
 12. Ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu’tedin esiymin.
 13. İza tutla aleyhi ayatuna kale esatıyrul’evveliyne.
 14. Kella bel rane ‘ala kulubihim ma kanu yeksibune.
 15. Kella innehum ‘an rabbihim yevmeizin lemahcubune.
 16. Summe innehum lesalulcahıymi.
 17. Summe yukalu hazelleziy kuntum bihi tukezzibune.
 18. Kella inne kitabel’ebrari lefiy ‘ılliyyiyne.
 19. Ve ma edrake ma ‘ılliyyune.
 20. Kitabun merkumun.
 21. Yeşheduhulmukarrebune.
 22. İnnelebrare. Lefiy na’ıymin.
 23. ‘Alel’eraiki yenzurune.
 24. Ta’rifu fiy vucuhihim nadretenna’ıymi.
 25. Yuskavne min rahıykın mahtumin.
 26. Hıtamuhu miskun ve fiy zalike felyetenafesilmutenasifune.
 27. Ve mizacuhu min tesniymin.
 28. Aynen yeşrebu bihelmukarrebune.
 29. İnnelleziyne ecremu kanu minelleziyne amenu yadhakune.
 30. Ve iza merru bihim yeteğamezune.
 31. Ve izenkalebu ila ehlihimunkalebu fekihiyne.
 32. Ve iza reevhum kalu inne haulai ledallune.
 33. Ve ma ursilu ‘aleyhim hafizıyne.
 34. Felyevmelleziyne amenu minelkuffari yadhakune.
 35. ‘Alel’eraiki yenzurune.
 36. Hel suvvibelkuffaru ma kanu yef’alune.

Mutaffifîn Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. Veyl ölçü ve tartıda hile yapanlara!
 2. Onlar ki, insanlar üzerinden kendilerine ölçtüklerinde tam basarlar.
 3. Onlara ölçtükleri veya tarttıklarında ise eksiltirler
 4. Onlar, tekrar diriltileceklerini zannetmiyorlar mı?
 5. O büyük gün için.
 6. İnsanların, alemlerin Rabbi için kalkacağı günde.
 7. Hayır, hayır, facirlerin yazısı Siccin’dedir.
 8. Bildin mi Siccin nedir?
 9. Yazılmış bir kitaptır.
 10. Veyl o gün yalan diyenlere!
 11. O ceza gününü yalanlayanlara.
 12. Onu ancak her bir haddini aşkın, günaha düşkün yalanlar.
 13. Karşısında ayetlerimiz okunduğunda: “Eskilerin masalları!” dedi.
 14. Hayır, hayır! Onların kazançları kalplerinin üzerine pas bağlamıştır!
 15. Hayır, hayır, doğrusu onlar o gün Rablerini görmekten mahrum kalacaklardır.
 16. Sonra onlar, mutlaka cehenneme yaslanacak
 17. Sonra da onlara: “İşte bu, sizin yalanlayıp durduğunuz!” denilecek.
 18. Hayır, hayır; çünkü iyilerin yazısı İlliyyun’dadır.
 19. Bildin mi nedir İlliyyun?
 20. O yazılmış bir kitaptır!
 21. Yakın melekler ona şahit olurlar.
 22. Haberiniz olsun ki, iyiler bir naim (cenneti) içindedirler.
 23. Koltuklar üzerinde (etrafı) seyrederler.
 24. Yüzlerinde nimet ve mutluluğun parıltısını tanırsın.
 25. Onlara mühürlenmiş halis bir içkiden sunulur.
 26. Onun sonu misktir, işte ona imrensin artık imrenenler!
 27. Onun karışımı Tesnim’dendir.
 28. (Allah’a) yakın olanların içeceği bir çeşmeden.
 29. Evet, o günah işleyenler, iman edenlere gülüyorlardı.
 30. Onlara uğradıklarında birbirlerine göz kırpıyorlardı.
 31. Evlerine döndükleri zaman zevklenerek dönüyorlardı.
 32. İnananları gördüklerinde: “İşte bunlar sapıklar!” diyorlardı.
 33. Halbuki inananların üzerlerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi.
 34. İşte bugün de inananlar, kafirlere gülecekler.
 35. Koltuklar üzerinde bakacaklar (kendileriyle eğlenen kafirlerin cehenneme nasıl yaslandıklarını seyredecekler).
 36. Nasıl, kafirler ettiklerinin cezasını buldular mı?

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search