Nâzi’ât Suresi

 In Cüz 30, Cüzler

Nâzi’ât Suresi Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir. Nâzi’ât Suresi, adını birinci âyetteki “en-Nâzi’ât” kelimesinden almıştır. Nâzi’ât burada, “ruhları çekip alan melekler” demektir. Sûrede başlıca, tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konu edilmektedir.

Nâzi’ât Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Vennazi’ati ğarken.
 2. Vennaşitati neştan.
 3. Vessabihati sebhan.
 4. Fessabikati sebkan.
 5. Felmudebbirati emren.
 6. Yevme tercufurracifetu.
 7. Tetbe’uherradifetu.
 8. Kulubun yevmeizin vacifetun.
 9. Ebsaruha haşi’atun.
 10. Yekulune einna lemerdudune fiylhafireti.
 11. Eiza kunna ‘ızamen nehıreten.
 12. Kalu tilke izen kerretun hasiretun.
 13. Feinnema hiye zecretun vahıdetun.
 14. Feiza hum bissahireti.
 15. Hel etake hadiysu musa.
 16. İz nadahu rabbuhu bilvadilmukaddesi tuven.
 17. İzheb ila fir’avne innehu tağa.
 18. Fekul hel leke ila en tezekka.
 19. Ve ehdiyeke ila rabbike fetahşa.
 20. Feerahul’ayetelkubra.
 21. Fekezzebe ve ‘asa.
 22. Summe edbere yes’a.
 23. Fehaşere fenada.
 24. Fekale ene rabbukumul’a’la.
 25. Feehazehullahu nekalel’ahıreti vel’ula.
 26. İnne fiy zalike le’ubreten limen yahşa.
 27. Eentum eşeddu halkan emissema’u benaha.
 28. Refe’a semkeha fesevvaha.
 29. Ve ağtaşe leyleha ve ahrece duhaha.
 30. Vel’arda ba’de zalike dehaha.
 31. Ahrece minha aeha ve mer’aha.
 32. Velcibale ersaha.
 33. Meta’an lekum ve lien’amikum.
 34. Feiza caetittammetulkubra.
 35. Yevme yetezekkerul’insanu ma se’a.
 36. Ve burrizetilcehıymu limen yera.
 37. Feemma men tağa.
 38. Ve aserelhayateddunya.
 39. Feinnelcahıyme hiyelme’va.
 40. Ve emma men hafe mekame rabbihi ve nehennefse ‘anilheva.
 41. Feinnelcennete hiyel me’va.
 42. Yes’eluneke ‘anissa’ati eyyane mursaha.
 43. Fiyme ente min zikraha.
 44. İla rabbike muntehaha.
 45. İnnema ente munziru men yahşaha.
 46. Keennehum yevme yerevneha lem yelbesu illa ‘aşiyyeten ev duhaha.

Nâzi’ât Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. Andolsun, o daldırıp çıkaranlara,
 2. usulcacık çekenlere,
 3. yüzüp yüzüp gidenlere.
 4. yarışıp geçenlere,
 5. ve bir iş çevirenlere ki,
 6. o gün sarsıntı sarsacak.
 7. Onu ikincisi izleyecek.
 8. O gün yürekler oynar kaygıdan.
 9. Gözler kalkmaz saygıdan.
 10. Diyorlar ki: “Biz gerçekten eski halimize döndürülecek miyiz?
 11. Ya, ufalanmış kemikler olduktan sonra ha?”
 12. Dediler ki: “Öyleyse o zararlı bir dönüş!”
 13. Fakat o zorlu bir kumandadır,
 14. bir de bakarsın uyanmışlar, hepsi meydanda.
 15. Sana o Musa’nın haberi geldi ya?
 16. Hani Rabbi ona o mukaddes vadi Tuva’da seslenmişti:
 17. Haydi git Firavun’a, çünkü o pek azıttı.
 18. De ki: “İster misin temizlenesin?
 19. Sana Rabbini tan itayım da ona saygı duyasın?”
 20. Vardı ona, o büyük mucizeyi gösterdi.
 21. Fakat o, yalan dedi ve isyan etti.
 22. Sonra koşarak ters yöne gitti.
 23. Derken toplayıp bağırdı!
 24. “Benim en büyük Rabbinizi” dedi.
 25. Allah da onu tuttu, sonuna ve önüne (ahirette ve dünyada) ibret olmak üzere bir cezaya çarptırdı.
 26. Şüphesiz ki, bunda saygı duyacaklar için bir ibret vardır.
 27. Siz mi yaratılışça daha çetinsiniz, yoksa gökyüzü mü? Onu O “Allah” bina etti.
 28. Boyuna yükseklik verdi, nizamına koydu.
 29. Gecesini kararttı, kuşluğunu çıkardı.
 30. Ondan sonra da yeryüzünü döşedi.
 31. Ondan suyunu ve otlağını çıkardı.
 32. Ve dağlarını oturttu.
 33. Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için.
 34. Fakat o en büyük felaket (kıyamet) geldiği zaman,
 35. O, insanın neye koştuğunu anlayacağı gün,
 36. gören kimseler için cehennem hortlatıldığı zaman,
 37. artık her kim azgınlık etmiş,
 38. dünya hayatını tercih etmişse,
 39. muhakkak onun varacağı yer cehennemdir.
 40. Her kim de Rabbinin makamından korkmuş, nefsini kötü arzulardan engellemişse,
 41. muhakkak cennettir onun varacağı.
 42. Sana o saatten (kıyameti) soruyorlar “Ne zama demir atması?” diye,
 43. Nerde senden onu anlatması (sen nerede, onu anlatmak nerede)?!
 44. Rabbine aittir onunla ilgili bütün bilgi.
 45. Sen, ancak O’ndan korkacakların bir uyarıcısısın!
 46. Onlar, onu (kıyameti) görecekleri gün, sanki bir akşam veya bir kuşluğundan başka durmamışa dönecekler.

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search