Nebe’ Suresi

 In Cüz 30, Cüzler

Nebe’ Suresi Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Nebe’ Suresi, adını ikinci âyette geçen “en-Nebe’” kelimesinden almıştır. Nebe’, haber demektir. Sûrede, ölüm ötesi hayatın varlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir.

Nebe’ Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Amme yetesaelune.
 2. Aninnebeil’azıymi.
 3. Elleziy hum fiyhi muhtelifune.
 4. Kella seya’lemune.
 5. Sümme kella seya’lemune.
 6. Elem nec’alil’arda mihaden.
 7. Velcibale evtaden.
 8. Ve halaknakum ezvacen.
 9. Ve ce’alna nevmekum subaten.
 10. Ve ce’alnelleyle libasen.
 11. Ve ce’alnennehare me’aşen.
 12. Ve beneyna fevkakum seb’an şidaden.
 13. Ve ce’alna siracen vehhacen.
 14. Ve enzelna minelmu’sırati maen seccacen.
 15. Linuhrice bihi habben ve nebaten.
 16. Ve cennatin elfafen.
 17. İnne yevmelfasli kane miykaten.
 18. Yevme yunfehu fiyssuri fete’tune efvacen.
 19. Ve futihatissemau fekanet ebvaben.
 20. Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.
 21. İnne cehenneme kanet mirsaden
 22. Littağıyne meaben.
 23. Labisiyne fiyha ahkaben.
 24. La yezukune fiyha berden ve la şeraben.
 25. İlla hamiymen ve ğassakan.
 26. Cezaen vifakan.
 27. İnnehum kanu la yercune hısaben.
 28. Ve kezzebu biayatina kizzaben.
 29. Ve kulle şey’in ahsaynahü kitaben.
 30. Fezuku felen neziydekum illa ‘azaben.
 31. İnne lilmuttekıyne mefazen.
 32. Hadaika ve a’naben.
 33. Ve keva’ıbe etraben.
 34. Ve ke’sen dihakan.
 35. La yesme’une fiyha lağven ve la kizzaben.
 36. Cezaen min rabbike ‘ataen hısaben.
 37. Rabbissemavati vel’ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben.
 38. Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben.
 39. Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben.
 40. İnna enzernakum ‘azaben kariyben yevme yenzurulmer’u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.

Nebe’ Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. Neden soruşuyorlar?
 2. O büyük peygamberlik haberinden
 3. ki Onlar onda görüş ayrılığına düşüyorlar.
 4. Hayır, ileride bilecekler!
 5. Hayır, hayır, ileride bilecekler!
 6. Biz, yeryüzünü bir döşek yapmadık mı?
 7. Dağları da birer kazık (yapmadık mı)?
 8. Sizleri çift çift yarattık.
 9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
 10. Geceyi bir örtü yaptık.
 11. Gündüzü bir geçim vakti yaptık.
 12. Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık.
 13. İçlerine parıl parıl parlayan bir kandil astık.
 14. O yoğun bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.
 15. Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.
 16. Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler.
 17. Şüphesiz ki, o fasıl (kıyamet) günü belirlenmiş bir vakit olmuştur.
 18. Sur’a üfürüldüğü gün, bölük bölük gelirsiniz!
 19. Gökde açılmış, kapılar oluşmuştur.
 20. Dağlar yürütülmüş, bir serap olmuştur.
 21. Şüphesiz, cehennem bir gözetleme yeri olmuştur.
 22. Azgınlara bir barınak olmuştur.
 23. İçinde devirlerce kalacaklardır.
 24. Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de bir içecek.
 25. Yalnızca bir kaynar su ve irin.
 26. Yaptıklarına tamamen uygun bir ceza olarak.
 27. Çünkü onlar, hiçbir hesap ummazlardı.
 28. Ayetlerimize yalan diye diye tam bir yalancı olmuşlardı.
 29. Biz ise her şeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz.
 30. Artık tadın! Artık, azabınızı artırmaktan başka birşey yapacak değiliz!
 31. Şüphesiz, takva sahipleri için bir kurtuluş ve murada erme var
 32. Bahçeler var, bağlar var.
 33. Turunç göğüslü yaşıt (kızlar) var.
 34. Dopdolu bir kadeh var.
 35. Orada ne boş bir laf işitirler ne de bir yalan isnadı.
 36. Rabbinden bir karşılık ki, yeter mi yeter!
 37. O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Rahman’dır. O’na bir hitapta bulunma gücüne sahip olamazlar.
 38. Ruh’un (Cebrail’in) ve meleklerin saf saf kıyama duracakları gün, Rahman’ın izin verdiğinden başka hiç kimse konuşamaz; o da doğruyu konuşacaktır.
 39. O gün gerçektir, o halDe dileyen Rabbine varacak bir yüz edinsin, bir yol tutsun!
 40. Çünkü Biz size yakın bir azabı ihtar ettik. O gün kişi ellerinin önceden gönderdiğine bakacak ve kafir ise: “Ah ne olurdu ben bir toprak olsaydım!” diyecektir.

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search