Şems Suresi

 In Cüz 30, Cüzler

Şems Suresi Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir.Şems Sûresi, adını birinci âyetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir

Şems Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Veşşemsi ve duhaha.
 2. Velkameri iza tekaha.
 3. Vennehari iza cellaha.
 4. Velleyli iza yağşaha.
 5. Vessmai ve ma benaha.
 6. Vel’ardı ve ma tahaha.
 7. Ve nefsin ve ma sevvaha.
 8. Feelhemeha fücureha ve takvaha.
 9. Kad efleha men zekkaha.
 10. Ve kad habe men dessaha.
 11. Kezzebet semudü bitağvaha.
 12. İzinbe’ase eşkaha.
 13. Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.
 14. Fekezzebuhü fe’akaruha fedemdeme ‘aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.
 15. Ve la yehafi ‘ukbaha.

Şems Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. Andolsun güneşe ve parıltısına,
 2. ona uyduğunda aya,
 3. onu açıp ortaya çıkardığında gündüze,
 4. onu sardığında geceye,
 5. göğe ve onu bina edene,
 6. yere ve onu döşeyene,
 7. nefse ve onu düzenleyene,
 8. sonra da ona bozukluğunu ve korunmasını ilham edene ki,
 9. gerçek kurtuluş bulmuştur onu temizlikle parlatan.
 10. Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir!
 11. Semud kavmi azgınlığından inanmadı.
 12. O en yaramazları fırladığı zaman,
 13. Allah’ın elçisi onlara: “Allah’ın devesini ve onun sulanışını gözetiri!” demişti.
 14. Fakat ona inanmadılar da onu (deveyi) devirdiler. Rableri de günahlarını başlarına geçiri geçiriverdi de o yeri düzleyiverdi!
 15. Öyle ya, O, o işin sonundan korkacak değil ki!

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search