Târık Suresi

 In Cüz 30, Cüzler

Târık Suresi Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Târık Suresi, adını birinci âyetteki “et-Târık” kelimesinden almıştır. Târık, şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey demektir.

Târık Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Vessemai vettarikı.
 2. Ve ma edrake mettariku.
 3. Ennecmüssakıbü.
 4. İn küllü nefsin lemma ‘aleyha hafizun.
 5. Felyenzuril’insanü mimme hulika.
 6. Hulika min main dafikın.
 7. Yahrücü min beynissulbi vetteraibi.
 8. İnnehu ‘ala rec’ıhı lekadirün.
 9. Yevme tüblesserairü.
 10. Fema lehu min kuvvetin ve la nasırin.
 11. Vessemai zatirrec’ı.
 12. Vel’ardı zatissad’ı.
 13. İnnehu likavlün faslün.
 14. Ve ma hüve bilhezli.
 15. İnnehüm yekiydune keyden.
 16. Ve ekiydü keyden.
 17. Femehhililkafiriyne emhilhüm rüveyden.

Târık Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. Andolsun o gök yüzüne ve Tarık’a,
 2. Bildin mi Tarık nedir?
 3. O karanlığı delen (parlak) yıldızdır.
 4. Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde bir gözetleyici olmasın.
 5. Onun için insan bir düşünsün neden yaratıldığını!
 6. Bir atılgan sudan yaratıldı.
 7. Ki, arka kemiği ile göğüs kemikleri arasından çıkar.
 8. Elbette O, onu döndürmeğe kadirdir.
 9. Bütün sırların yoklanacağı gün,
 10. o zaman ne bir gücü vardır, ne de bir yardımcısı.
 11. Andolsun o dönüşlü göğe,
 12. yarılan yere,
 13. ki, o her halde keskin bir hükümdür.
 14. O asla şaka değildir!
 15. Haberin olsun ki, onlar hep hile kuruyorlar.
 16. Ben de hilelerine kaşı hile kurarım.
 17. Onun için o kafirlere mühlet ver, biraz daha süre tanı onlara!

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search