Tekvîr Suresi

 In Cüz 30, Cüzler

Tekvîr Suresi Mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir. Tekvîr Suresi, adını birinci âyette geçen “küvviret” fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca, kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları ele alınmaktadır.

Tekvîr Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. İzeşşemsu kuvviret.
 2. Ve izennucumunkederet.
 3. Ve izelcibalu suyyiret.
 4. Ve izel’işaru ‘uttılet.
 5. Ve izelvuhuşu huşiret.
 6. Ve izelbiharu succiret.
 7. Ve izennufusu zuvvicet.
 8. Ve izelmev’udetu suilet.
 9. Bieyyi zenbin kutilet.
 10. Ve izessuhufu nuşiret.
 11. Ve izessema’u kuşitat.
 12. Ve izelcahıymu su”ıret.
 13. Ve izelcennetu uzlifet.
 14. ‘Alimet nefsun ma ahdaret.
 15. Fela uksimu bilhunnesi.
 16. Elcevarilkunnesi
 17. Velleyli iza ‘as’ase.
 18. Vessubhı iza teneffese.
 19. İnnehu lekalu resulin keriymin.
 20. Ziy kuvvetin ‘ınde ziyl’arşi mekiynin.
 21. Muta’ın semme emiynin.
 22. Ve ma sahıbukum bimecnunin.
 23. Ve lekad reahu bil’ufukılmubiyni.
 24. Ve ma huve ‘alelğaybi bidaniynin.
 25. Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.
 26. Feeyne tezhebune.
 27. İn huve illa zikrun lil’alemiyne.
 28. Limen şae minkum en yestekıyme,.
 29. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul’alemiyne.

Tekvîr Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. O güneş dürüldüğünde,
 2. yıldızlar bulandığında,
 3. dağlar yürütüldüğünde,
 4. kıyılmaz mallar bırakıldığında,
 5. vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,
 6. denizler ateşlendiğinde,
 7. ruhlar eşleştirildiğinde.
 8. Diri diri gömülen kıza sorulduğunda;
 9. hangi suçtan öldürüldü diye,
 10. defterler açıldığında,
 11. gök yüzü sıyrılıp açıldığında,
 12. cehennem kızıştırıldığında,
 13. cennet yaklaştırıldığında,
 14. bir nefis (herkes) ne hazırladığını anlar.
 15. Şimdi yemin ederim o sinenlere,
 16. o akıp akıp yuvasına girenlere,
 17. yöneldiği zaman o geceye,
 18. nefeslendiği zaman o sabaha ki,
 19. muhakkak o (Kur’an), şerefli bir elçinin getirdiği bir sözdür.
 20. O elçi, pek güçlü, Arş’ın sahibinin katında itibarlıdır.
 21. Orada kendisine itaat edilendir, güvenilendir.
 22. Yoksa sizin arkadaşınız (Muhammed), delirmiş değildir.
 23. Vallahi onu (Cebrail) açık ufukta gördü.
 24. O, gayb hakkında kıskanılır da değildir.
 25. Ve o (Kur’an), kovulmuş şeytanın sözü değildir.
 26. Böyle iken siz nereye gidiyorsunuz?
 27. O, sadece bir öğüttür, alemler için.
 28. Ve içinizden dosdoğru olmayı dileyenler için.
 29. Fakat o alemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz!

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search