Hâkka Suresi

 In Cüz 29, Cüzler

Hâkka Suresi Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Hâkka Suresi, adını birinci âyeti oluşturan “el-Hâkka” kelimesinden almıştır. Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet demektir. Sûrede başlıca, Kıyameti inkâr edenlerin görecekleri cezalar ve mü’minler ile kâfirlerin dehşetli Kıyamet günündeki hâlleri konu edilmektedir.

Hâkka Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Elhakkatu.
 2. Melhakkatu.
 3. Ve ma edrake melhakkatu.
 4. Kezzebet semudu ve ‘adun bilkari’ati.
 5. Feemma semudu feuhliku bittağıyeti.
 6. Ve emma ‘adun feuhliku birıyhın sarsarin ‘atiyetin.
 7. Sahhareha ‘aleyhim seb’a leyalin ve semaniyete eyyamin husumen feterelkavme fiyha sar’a keennehum a’cazu nahlin haviyetin.
 8. Fehel tera hehum min bakıyetin.
 9. Ve cae fir’avnu ve men kablehu velmu’tefikatu bilhatıeti.
 10. Fe’asav resule rabbihim feehazehum ahzeten rabiyeten.
 11. İnna lemma tağalmau hamelnakum fiylcariyeti.
 12. Linec’aleha lekum tezkireten ve te’ıyeha uzunun va’ıyetun.
 13. Feiza nufiha fiysuri nefhatun vahıdetun.
 14. Ve humiletil’ardu velcibalu fedukketa dekketen vahıdeten.
 15. Feyevmeizin veka’atilvakı’atu.
 16. Venşakkatissema’u fehiye yevmeizin vahiyetun.
 17. Velmeleku ‘ala ercaiha ve yahmilu ‘arşe rabbike fevkahum yevmeizin semaniyetun.
 18. Yevmeizin tu’radune la tahfa minkum hafiyetun.
 19. Feemma men utiye kitabehu bi yemiynihi feyekulu haumu’krau kitabiyeh.
 20. İnniy zanentu enniy mulakın hısabiyeh.
 21. Fehuve fiy ‘ıyşetin radıyetin.
 22. Fiy cennetin ‘aliyetin.
 23. Kutufuha daniyetun.
 24. Kulu veşrebu heniyen bima esleftum fiyl’eyyamilhaliyeti.
 25. Ve emma men utiye kitabehu bişimalihi feyekulu ya leyteniy lem ute kitabiyeh.
 26. Ve lem edri ma hısabiyeh.
 27. Ya leyteha kanetilkadıyete.
 28. Ma ağna ‘anniy maliyeh.
 29. Heleke ‘anniy sultaniyeh.
 30. Huzuhu feğulluhu .
 31. Summel cehıyme salluhu.
 32. Summe fiy silsi letin zer’uha seb’une zira’an feslukuhu.
 33. İnnehu kane la yu’minu billahil’a zıymi.
 34. Ve la yehuddu ‘ala ta’amil miskiyni.
 35. Feleyse lehulyevme hahuna hamiymun.
 36. Ve la ta’amun illa min ğısliynin.
 37. La ye’kuluhu illelhatıune.
 38. Fela uksimu bima tubsırune.
 39. Ve ma la tubsırune.
 40. İnnehu lekavlu resulin keriymin.
 41. Ve ma huve bikavli şa’ırin kaliylen ma tu’minune.
 42. Ve la bilkavli kahinin kaliylen ma tezekkerune.
 43. Tenziylun min rabbil’alemiyne.
 44. Velev tekavvele ‘aleyna ba’dal’ekaviyli.
 45. Leehazna minhu bilyemiyni.
 46. Summe lekata’na minhulvetiyne.
 47. Fema minkum min ehadin ‘anhu haciziyne.
 48. Ve innehu letezkiretun lilmuttekıyne.
 49. Ve inna lena’lemu enne minkum mukezzibiyne.
 50. Ve innehu lehasretun ‘alelkafiriyne.
 51. Ve innehu lehakkulyakıyni.
 52. Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.

Hâkka Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. O hak olan (kıyamet).
 2. Nedir o hak olan (kıyamet)?
 3. Ve sana dirayetle ne bildirdi, o hak olan (kıyamet)in ne olduğunu?
 4. Semud ve Ad inanmadı o (beyinlerinde patlayacak) kıyamete!
 5. Semud haddi aşan (korkunç bir gürültü) ile yok edildi.
 6. Ad ise şiddetli bir rüzgar, azgın bir fırtına ile yok edildi.
 7. Allah, köklerini kesmek için onu yedi gece, sekiz gündüz aralıksız onların üzerine musallat etti. Bir de görürsün o topluluğu ki, o süre zarfında içleri kof hurma kütükleri gibi yıkılıp kalmışlar.
 8. Bak şimdi görebilir misin onlardan bir kalıntı?
 9. Firavun da, ondan öncekiler de attı üstüne getirilen o ülkeler(in halkı Lut kavmi) de hep o hatayı işlediler.
 10. Hep Rablerinin peygamberine karşı geldiler; o da onları gittikçe artan bir tutuşla alıverdi.
 11. Oysa Biz, o su kabardığı zaman sizi akan gemide taşıdık.
 12. Onu sizlere bir ibret yapalım ve belleyici kulaklar bellesin diye.
 13. Çünkü Sur’a bir tek üfleme üflendiğinde,
 14. o yer ve dağlar yükletilip arkasından bir çarpılış çarpıldıklarında,
 15. işte o zaman o kıyamet kopmuş olacaktır.
 16. Ve gök yarılmış, o da o gün sarkmıştır.
 17. Melek de kenarları üzerindedir ve üstlerinde o gün Rabbinin Arş’ını sekiz melek taşır.
 18. O gün (sorguya) arzolunursunuz; öyle ki, gizli bir haliniz kalmaz.
 19. işte o zaman, kitabı sağından verilen der: “Alın okuyun kitabımı!
 20. Çünkü ben hesabıma kavuşacağımı sezmiştim.”
 21. Artık o hoşnut bir hayattadır.
 22. Yüksek bir cennettedir.
 23. Devşirmeleri (meyveleri) yakındadır.
 24. Yiyin, için, afiyet olsun; geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak!
 25. Ancak kitabı sol tarafından verilen der ki: “Eyvah! Keşke kitabım verilmeseydi bana!
 26. Ve hesabımın ne olduğunu öğrenmeseydim!
 27. Ne olurdu o ölüm iş bitiren olsaydı!
 28. Malım benden yana hiç bir şeye yaramadı.
 29. Mahvoldu saltanatım, gücüm!”
 30. Tutun onu, hemen bağlayın onu!
 31. Sonra ancak cehenneme yaslayın onu!
 32. Sonra da boyu yetmiş arşın bir zincirde yollayın onu!
 33. Çünkü o, şanı yüce Allah’a inanmıyordu.
 34. Yoksulun yiyeceğine hiç bakmıyordu.
 35. Bugün de ona burada kanı sıcak bir yakın yoktur.
 36. Bir irinden başka bir yiyecek de yoktur.
 37. Onu günahkar canilerden başka kimse yemez.
 38. Artık yok, yemin ederim gördüklerinize
 39. ve görmediklerinize!
 40. O (Kur’an), hiç şüphesiz şanlı bir peygamberin getirdiği sözdür.
 41. Ve O, bir şair sözü değildir. Siz pek az inanıyorsunuz!
 42. Bir kahin sözü de değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz!
 43. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.
 44. O Bizim adımıza bazı laflar uydurmaya kalkışsaydı,
 45. Elbette Biz onu, o yüzden yeminiyle yakalar (kuvvetle tutar hıncını alır)dık!
 46. Sonra da onun iliğini keser atardık.
 47. O vakit sizden hiçbiriniz ona siper de olamazdınız.
 48. Ve o, hiç şüphesiz takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür.
 49. Bununla beraber Biz biliyoruz ki, sizden inanmayanlar var.
 50. Ve kesinlikte o, kafirler için bir hasret (vahlanma) vesilesidir.
 51. O, hiç şüphesiz, gerçeğin ta kendisidir.
 52. Haydi, Rabbinin yüce ismi ile tesbih et!

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search