Alak Suresi

 In Cüz 30, Cüzler

Alak Suresi Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Alak Sûresi, adını ikinci âyette geçen “alak” kelimesinden almıştır.

Alak Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Ikre’ bismi rabbikelleziy halak
 2. Halekal’insane min ‘alak
 3. Ikre’ ve rabbükel’ekrem
 4. Elleziy ‘alleme bilkalem
 5. Allemel’insane ma lem ya’lem
 6. Kella innel’insane leyatğa
 7. Erra a hustağna
 8. İnne ila rabbikerrü’
 9. Eraeytelleziy yenha
 10. Abden iza salla
 11. Eraeyte in kane ‘alelhüda
 12. Ev emara bittakva
 13. Eraeyte in kezzebe ve tevella
 14. Elem ya’lem biennallahe yera
 15. Kella lein lem yentehi lenesfe’an binnasıyeh
 16. Nasıyetin kezibetin hatıeh
 17. Felyed’u nadiyehu.
 18. Sened’uzzebaniyete.
 19. Kella la tütı’hü vescüd vakterib

Alak Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. Oku O yaratan Rabbinin adıyla!
 2. İnsanı bir kan pıhtısından yarattı!
 3. Oku, O, cömertliğinin sonu olmayan Rabbindir!
 4. Kalem ile (yazmayı) öğreten de.
 5. O, insana bilmediği şeyleri öğretti.
 6. Sakın okumazlık etme! Çünkü insan, muhakkak azıtır!
 7. Kendisini artık ihtiyacı yokmuş görmekle.
 8. Kesinlikle sonunda Rabbinedir dönüş!
 9. Baksana o engelleyene,
 10. namaz kılmakta olan bir kulu!
 11. Baksana o doğru yolda giderse
 12. ya da takva sahibi olmayı emrederce, fena mı?
 13. Baksana, yalanlar ve tersine giderse, iyi mi?
 14. Muhakkak Allah’ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
 15. Sakın, şanım hakkı için, eğer (akıllanıp) vazgeçmezse, muhakkak Biz sürükleyeceğiz o alnı!
 16. Yalancı, cani bir alnı!
 17. O zaman çağırsın kurultayını, meclisini!
 18. Biz çağıracağız zebanileri!
 19. Hayır, sakın onu dinleme de, secde et ve yaklaş!

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search