Ğâşiye Suresi

 In Cüz 30, Cüzler

Ğâşiye Suresi Mekke döneminde inmiştir. 26 âyettir. Ğâşiye Suresi, adını birinci âyetteki “el-Gâşiye” kelimesinden almıştır. Ğâşiye, kaplayıp bürüyen demektir.

Ğâşiye Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Hel etake hadiysülğaşiyeti.
 2. Vücuhün yevmeizin haşi’atün.
 3. ‘Amiletün nasıbetün.
 4. Tasla naren hamiyeten.
 5. Tüska min ‘aynin aniyetin.
 6. Leyse lehüm ta’amün illa min dariy’ın.
 7. La yüsminü ve la yuğniy min cu’ın.
 8. Vücuhün yevmeizin na’ımetün.
 9. Lisa’yiha radıyetün.
 10. Fiy cennetin ‘aliyetin.
 11. La tesme’u fiyha lağıyeten
 12. Fiyha ‘aynün cariyetün.
 13. Fiyha sürürin merfu’atün.
 14. Ve ekvabün mevdu’atün.
 15. Ve nemariku masfufetün.
 16. Ve zerabiyyü mebsusetün.
 17. Efela yenzurune ilel’ibilli keyfe hulikat.
 18. Ve ilessemai keyfe rufi’at.
 19. Ve ilelcibali keyfe nusıbet.
 20. Ve ilel’ardı keyfe sutihat.
 21. Fezekkir innema ente müzekkirün.
 22. Leste’aleyhim bimusaytırin.
 23. İlla men tevella ve kefere.
 24. Feyü’azzibühullahül’azabel’ekbere
 25. İnne ileyna iyabehüm.
 26. Sümme inne ‘aleyna hısabehüm.

Ğâşiye Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. Geldi mi sana o Ðaşiye ( her şeyi kuşatacak salgın, istilacı kıyametin) haberi?
 2. O gün kimi yüzler eğilmiş, zillete düşmüştür.
 3. Çalışmış, fakat boşuna yorulmuştur.
 4. Kızışmış bir ateşe yaslanırlar.
 5. Kızgın bir kaynaktan sulanırlar.
 6. Dari’ adındaki bitkiden başka yiyecekleri yoktur.
 7. Ne besler, ne açlıktan kurtarır.
 8. Kimi yüzler de mesuttur o gün.
 9. Yaptıklarından hoşnut.
 10. Yüksek bir cennette.
 11. Orada boş bir söz işitmezler
 12. Orada akan bir kaynak,
 13. yüksek kanepeler,
 14. konulmuş küpler,
 15. dizilmiş koltuklar, yastıklar,
 16. serilmiş nefis döşemeler vardır.
 17. Hala bakmazlar mı o deveye ki, nasıl yaratılmış?
 18. Göğe ki, nasıl kaldırılmış?
 19. Dağlara ki, nasıl dikilmişler?
 20. Yere ki, nasıl yayılmış?
 21. Haydi öğüt ver, sen şimdi yalnızca bir öğütçüsün!
 22. Onların üzerinde bir zorba değilsin!
 23. Ancak tersine giden ve inkar eden başka.
 24. Allah, onu en büyük azap ile cezalandıracaktır.
 25. Onlar, mutlaka döne dolaşa Bize geleceklerdir.
 26. Sonra da mutlaka Bize hesap vereceklerdir.

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search