Abese Suresi

 In Cüz 30, Cüzler

Abese Suresi Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Abese Suresi, adını birinci âyetteki “abese” fiilinden almıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Sûrede başlıca, itikat, peygamberlik, Allah’ın kudreti ve kıyamet hâlleri konu edilmektedir.

Abese Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Abese ve tevella.
 2. En caihul’a’ma.
 3. Ve ma yudriyke le’allehu yezzekka.
 4. Ev yezzekkeru fetenfe’ahuzzikra.
 5. Emma menistağna.
 6. Feente lehu tesadda.
 7. Ve ma ‘aleyke ella yezzekka.
 8. Ve emma men caeke yes’a.
 9. Ve huve yahşa.
 10. Feente ‘anhu telehha.
 11. Kella inneha tezkiretun.
 12. Femen şae zekerehu.
 13. Fiy suhufin mukerremetin.
 14. Merfu’atin mutahheretin.
 15. Bieydin seferetin.
 16. Kiramin bereretin.
 17. Kutilel’insanu ma ekferehu.
 18. Min eyyi şey’in halekahu.
 19. Min nutfetin halekahu fekadderehu.
 20. Summessebiyle yesserehu.
 21. Summe ematehu feakberehu.
 22. Summe iza şea enşerehu.
 23. Kella lemma yakdı ma emerehu.
 24. Felyenzuril’insanu ila ta’amihi.
 25. Enna sabebnelmae sabben.
 26. Summe şakaknel’arda şakkan.
 27. Feenbetna fiyha habben.
 28. Ve ‘ineben ve kadben.
 29. Ve zeytunen ve nahlen.
 30. Ve hadaika ğulben.
 31. Ve fakiheten ve ebben.
 32. Meta’an lekum ve lien’amikum.
 33. Feiza caetissahhatu.
 34. Yevme yefirrulmer’u min ehıyhi.
 35. Ve ummihi ve ebiyhi.
 36. Ve sahıbetihi ve beniyhi.
 37. Likullimriin minhum yevmeizin şe’nun yuğniyhi.
 38. Vucuhun yevmeizin musfiretun.
 39. Dahıketun mustebşiretun.
 40. Ve vucuhun yevmeizin ‘aleyha ğaberetun.
 41. Terhekuha kateretun.
 42. Ulaike humulkeferetulfeceretu.

Abese Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. Ekşidi (yüzünü ekşitti) ve döndü.
 2. Ona ama geldi diye.
 3. Ne bilirsin, belki o temizlenecek.
 4. Veya öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecek.
 5. Ama ihtiyaç duymayana gelince,
 6. sen onun sesine özeniyorsun.
 7. Onun temizlenmemesinden sana ne!
 8. Ama sana can atarak gelen,
 9. içinde saygı duyarak gelmişken,
 10. sen ondan tegafül ediyor (ona ilgi göstermiyor) sun.
 11. Hayır, hayır, sakın! Çünkü o (Kur’an) bir öğüttür.
 12. Artık onu dileyen düşünsün!
 13. Değerli sayfalarda,
 14. yüksek tutulan tertemiz sayfalarda,
 15. yazıcıların ellerinde,
 16. şerefli, takva sahibi yazıcıların.
 17. O kahrolası insan ne nankör şeydir!
 18. O yaratan, onu hangi şeyden yarattı?
 19. Bir damla sudan yarattı da biçimine koydu onu.
 20. Sonra ona kolaylaştırdı yolunu.
 21. Sonra onu öldürdü de kabre gömdürdü.
 22. Sonra dilediği zaman onu yeniden diriltecektir.
 23. Hayır, hayır doğrusu o, O’nun emrini tam yerine getirmedi.
 24. Bir de o insan yiyeceğine baksın!
 25. Biz, o suyu bir döküş (bol bol) dökmekteyiz.
 26. Sonra o yeryüzünü bir yarış (iyiden iyiye) yarmaktayız.
 27. Bu şekilde orada daneler,
 28. üzümler ve yoncalar,
 29. zeytinlikler ve hurmalıklar,
 30. afaka ser çekmiş dilber (gönül alan) bahçeler,
 31. meyveler, çayırlar; neler yetiştirmekteyiz.
 32. Sizin ve davarlarınızın yararlanması için.
 33. Ama o sayha (gürültüsünü dinletecek bela) geldiği zaman,
 34. kişinin kaçacağı gün kardeşinden,
 35. anasından, babasından,
 36. karısından ve oğullarından.
 37. Onlardan her kişinin o gün başından aşan bir işi vardır.
 38. O gün yüzler vardır ışılar,
 39. güler, sevinir.
 40. Yüzler de vardır, üzerinde tor toz.
 41. Onu bir kara sarar.
 42. İşte onlardır, o kafirler, facirler (yoldan sapmış günahkarlar).

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search